MB Biuro Rachunkowe

Wyrażając podziękowania za zainteresowanie świadczonymi przez nas usługami informujemy, iż poniższe ceny są wartościami orientacyjnymi, wysokość opłaty każdorazowo wynika z indywidualnych ustaleń z Klientem. Niemniej jednak zawsze zapewniamy atrakcyjne i kompleksowe warunki współpracy dostosowane do potrzeb Klienta. 

 

Liczba zapisów w miesiącu* Ryczałt KPiR Księga Handlowa
  od 1 do 10  70,00 zł/m-c   100,00 zł/m-c   300,00 zł/m-c  
  od 11 do 20  100,00 zł/m-c   150,00 zł/m-c   500,00 zł/m-c  
  od 21 do 50  170,00 zł/m-c   250,00 zł/m-c   700,00 zł/m-c  
  od 51 do 70  200,00 zł/m-c   300,00 zł/m-c   850,00 zł/m-c  
  od 71 do 100  240,00 zł/m-c   350,00 zł/m-c   1 000,00 zł/m-c  
  od 101 do 130  270,00 zł/m-c   400,00 zł/m-c   1 200,00 zł/m-c  
  od 131 do 170  300,00 zł/m-c   450,00 zł/m-c   1 350,00 zł/m-c  
  od 171 do 200  340,00 zł/m-c   500,00 zł/m-c   1 500,00 zł/m-c  
  powyżej 200 Cena  ustalana  indywidualnie
 *  Zapisem księgowym jest każdy dokument, podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np: faktura,
    rachunek,  umowa  o pracę, dobowy  raport fiskalny,  lista płac,  wyciąg bankowy, rozliczenie  różnic
    kursowych. Zapisem księgowymi  są  także dokumenty  wewnętrzne  służące  do  księgowania  np.:  
    kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych.
    Ceny dotyczą czynnych podatników VAT, dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT są niższe o 20%.

 

Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Cenniki zawarte na stronach mb-biuro.pl nie stanową oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego i służą jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.